De commissie bestaat sinds 2006 en is de opvolger van De ouderenraad Maastricht. De commissie is door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht opgericht om de belangen van de senioren van de stad te behartigen. De commissie is onafhankelijk en de leden zijn op persoonlijke titel benoemd.

Zij heeft als taak om het College gevraagd en ongevraagd advies te geven.
Zij is de schakel tussen samenleving en stadsbestuur en heeft de intentie om de belangen van de senioren te vertalen in concreet gemeentelijk beleid.
De commissie zal geen individuele belangen behartigen.
Onder senior wordt verstaan ieder inwoner van 55 jaar en ouder.


Op deze website leest u meer over de commissie en haar activiteiten.

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaanMeer informatie over de cookiewetgeving