De Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht,ASM, is een onafhankelijk adviesorgaan, dat het College van B & W van de gemeente Maastricht gevraagd en ongevraagd adviseert omtrent het te voeren seniorenbeleid. De commissie is bij verordening ingesteld door het College van B & W.

De Adviescommissie richt zich op de belangen van álle senioren. Wij willen dat:

  • De positie van senioren in beeld blijft;
  • Het aanbod qua hulp- en dienstverlening op peil blijft;
  • De politiek niet alleen oog heeft voor de toename van uitgaven van voorzieningen voor senioren, maar ook oog heeft voor de bijdrage die senioren als ervaringsdeskundigen en vrijwilligers aan de maatschappij leveren;
  • Cliënten en bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen via cliëntenraden invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken in genoemde instellingen.

De stad moet voor de oudere inwoner een prettig leefklimaat vormen met o.a.:

  • voldoende centrale voorzieningen maar ook buurtvoorzieningen
  • een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte
  • een veilige woonomgeving
  • goed openbaar vervoer 

De Adviescommissie is geen individuele belangenbehartiger.

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaanMeer informatie over de cookiewetgeving