Welkom op de website van de Senioren Adviescommissie Maastricht

De commissie bestaat sinds 2006 en is de opvolger van De Ouderenraad Maastricht. De commissie is door het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht opgericht. De leden zijn op persoonlijke titel benoemd.

Op deze website leest u meer over de commissie en haar activiteiten.