Het doel van de ASM is bijdragen aan de ontwikkeling van een vitale gemeenschap, waarin alle senioren zo lang en actief mogelijk meedoen, elkaar ontmoeten en zich blijven ontwikkelen. Voorts draagt de ASM bij aan de profilering van de gemeente Maastricht als een “senior vriendelijke stad”.

De ASM wil dit bereiken door in werkgroepverband een bijdrage te leveren aan de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie en verbetering van het gemeentelijk beleid ten aanzien van senioren.

Uiteindelijk zal het College na ampel beraad besluiten een advies al dan niet over te nemen.

De negen leden van de commissie vormen een belangrijke brug in de samenwerking tussen gemeente, seniorenburgers en organisaties/instellingen.

De ASM behartigt geen individuele belangen en behandelt geen klachten van individuele burgers.

De leden van de ASM gaan naar wijken toe en bieden een luisterend oor voor wijkbewoners en organisaties die in de wijk werkzaam zijn. Daarnaast schrijven de werkgroepleden hun advies op basis van interviewgesprekken met sleutelfiguren en representanten vanuit organisaties die het adviesonderwerp betreffen, nemen zij deel aan workshops en conferenties en bezoeken zij aansprekende voorbeelden in Nederland en België.

Deze website maakt gebruikt van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Cookies toestaanMeer informatie over de cookiewetgeving